1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.ekke.ee (edaspidi e-pood) omaniku Müügitreeningute Keskus OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müügitreeningute Keskus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja volitatud töötleja Montonio Finance OÜ.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted

2.1. Raamatu hind on eurodes ja sisaldab 9% käibemaksu.

2.2. Raamatu hind ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.3 Raamat on pehmekaaneline, 220 lk. Trükitud Printon Trükikojas 2019. aastal.

2.4. Raamatu ostmine käib kodulehe kaudu. Klient valib toote, tasub selle eest pangalingi või krediitkaardiga, valib sobiliku Smartposti automaadi ja saab selle 3 – 4 tööpäeva jooksul Smartposti pakiautomaati. Tellimus jõustub peale makse laekumist.

3. Toodete eest tasumine

3.1. Toodete eest saab tasuda läbi pangalinkide ja krediitkaardi makse.

4. Raamatu tarnimine

4.1. www.ekke.ee e-poe toodete kohaletoimetamisel lisandub Itella Smarposti pakiautomaadi tasu.

4.2. Tarneaeg on 3 – 4 tööpäeva. Tarnimist alustatakse aprilli alguses 2019 aastal.

4.3. Tooted toimetatakse Kliendile Smartposti kaudu.

4.4. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.5. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.

5. Tagastamisõigus 14 päeva

5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.

5.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

5.2.1. Tagastatav kaup peab olema rikkumata.

5.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitama tagastusavalduse e-posti aadressil ekke@ekke.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

5.2.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Müüja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. Muud tingimused

7.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

7.2. Kliendi ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.